سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

اهمیت آموزش سلامت

اهمیت آموزش سلامت


Loading the player...

دانلود

دستيابي به عمر مفيد و طولاني جزو مهمترین روياهاي انسان بوده و همين امر است كه منجر به استفاده از روش های گوناگون برای درمان بیماریها و تأمین و حفظ سلامت انسان شده است. آموزش سلامت، آن بخش از مراقبت های بهداشتي است كه به تأثیر عوامل رفتاري بر سلامت تكیه میکند و با مردمي آغاز میشود كه سالم و علاقه مند به توسعه معيارهاي سلامت فردي و اجتماعي هستند. آموزش سلامت هرچند وظیفه ای است براي تمام مراقبان سلامت، اما خود علمي است كه ريشه در مجموعه ای از علوم تربيتي، رفتاري، روانشناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی، ارتباطات، اطلاعات پزشكي و بهداشتي دارد و متناسب با توسعه اين علوم و گذر دوران، توسعه مییابد و بدون اتكا به شواهد و رعايت استانداردهاي آموزش سلامت، نمیتوان به تأثیر آن اميدي داشت. پيش از اواسط قرن بيستم، بیماری های عفوني بسیار رایج بود و عامل عمده بيماري و مرگ ومیر به شمار میرفت، اما امروزه دلايل عمده مرگ ومیر در بسياري از كشورها، بیماری های مزمني مانند بیماریهای قلبي، سرطان و سكته مغزي است كه بر اثر جنبه های منفي شيوه زندگي و رفتارهاي فرد ايجاد میشود. عواملي مانند استعمال دخانيات، الگوهاي نامناسب تغذیه ای و نداشتن فعالیت های جسمي و جراحات اجتناب پذیر از جمله مهمترین رفتارهاي موثر بر مرگ و میر است. از طرف ديگر، از آنجا كه وقت كافي، منابع مالي و انساني لازم را در اختيار نداريم تا براي رفع كمبودهاي اطلاعات بهداشتي و يا تصحيح باورهاي غلط و رفتارهاي نادرست در حيطه بهداشت اقدام كنيم، بايد به توصيه كارشناسان امر كه اولویت بندی كردن اين نيازهاي آموزشي است عمل كنيم؛ يعني انرژي، زمان و منابع مالي و انساني خود را بر موضوعاتي متمركز كنيم كه اهميت بيشتري دارند. براي اولویت بندی اين نيازها هم میتوان از معيارهايي همچون فراواني مشكل، شدت مشكل و ميزان تأثیر آموزش در حل مشكل استفاده كرد. بدین معنا که هرچه مشكل بهداشتي افراد بيشتري از جامعه را درگير كرده باشد و هرچه مشكل حادتر و شديدتر و سلامت انسان را بيشتر با مخاطره مواجه كرده باشد و نيز هر چقدر آموزش در حل آن مشكل مؤثرتر باشد، آن موضوع يا موضوعات در اولويت آموزش سلامت قرار میگیرد.

The importance of health education

Achieving a long and useful life are among the most important human dreams and this is leading to use a variety of methods to treat diseases and maintain and preserve human health

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.