جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

« بازگشت

انجام دادن کار ثواب در ماه رمضان

انجام دادن کار ثواب در ماه رمضان


Loading the player...

یکی از اعتقادات مردم چهارمحال و بختیاری در ماه رمضان این است که از ایام این ماه باید ثواب برد و ثواب رساند و ثواب بردن را در خدمت کردن و دادن افطاری به هم نوع می دانند. از جمله کارهایی که در این ماه در استان رواج دارد این است که قبل از افطار هر کس با توجه به توانایی خود خوراکی را آماده می کند و بعد از نماز در مسجد بین روزه داران توزیع می کند تا ثوابی نصیب او شود. این کار در سطح وسیع تر به صورت پهن کردن سفره افطاری در مساجد برگزار می شود