رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

انتظارات ما از رئیس جمهور

دانلود

رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرایی کشور نقش مهمی در پیشبرد اهداف کشور و تحولات ملی و منطقه ای دارد بنابراین انتخاب رئیس جمهور در چهارچوب  ویژگی هایی صورت می گیرد تا از عهده این مسئولیت ها به خوبی برآید