جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

انتشار کتاب طراحی و مدیریت پارک های جنگلی - نمایش محتوای خبر

 

 

انتشار کتاب طراحی و مدیریت پارک های جنگلی

تجهیز و مدیریت بوستانهای جنگلی

انتشار کتاب طراحی و مدیریت پارک های جنگلی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: این کتاب در شش فصل شامل تفرجگاههای طبیعی، گردشگری جنگلی، گزینش ، طراحی، تجهیز و مدیریت بوستانهای جنگلی تدوین شده است. آقای شامحمدی افزود: کتاب طراحی و مدیریت بوستانهای جنگلی را بیت الله محمودی ، افشین دانه و اسد الله ترابی تالیف کردند. به گفته وی این کتاب در مدت پنج سال گرداوری و با یکهزار نسخه چاپ و منتشر شده است.