سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

انتخاب اشتباه

انتخاب اشتباه


دانلود

یک روز جوان عاشق پیشه ای با گل و شیرینی به خواستگاری دختر آقای شلنگی می رود. آقای شلنگی از او سوال می کند چه داری؟  مرد جوان از عشق ومحبت و کانون گرم خانواده می گوید. قرار می شود دختر خانواده بعد از فکر کردن جواب مناسبی به مرد جوان بدهد. همان روز شخص دیگری به خواستگاری دختر آقای شلنگی می رود برعکس مرد جوان  خواستگار دوم ثروتمند، دارای کارخانه، پول، ماشین شخصی و...است. مرد ثروتمند قول می دهد که ثروت زیادی به پای دختر آقای شلنگی بریزد. قرار می شود دختر خانواده بعد از فکر کردن جواب مناسبی به مرد جوان بدهد. دختر آقای شلنگی بعد از فکر کردن بسیار مرد ثروتمند را انتخاب می کند چون فکر می کند با پول به همه چیز می رسد. بعد از ازدواج مرد ثروتمند که غرغرو و بد اخلاق است به همسرش توجه نمی کند بین آنها عشق و علاقه ای وجود ندارد و دختر جوان متوجه می شود اشتباه بزرگی در انتخاب خود انجام داده است

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.