رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

انتخابات و اقتدار ملی

مردم ایران به سادگی انقلاب خود را رها نمی کنند . از ابتدا در کنار مسئولین بوده اند و اکنون تحت امر ولایت کسی را انتخاب می کنند که در خط امام و ولایت قرار داشته باشند. این اتحاد و همدلی ما ، نشان دهنده اقتدار و انسجام ملت ایران است