سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

انتخابات مردم پسند باشد

انتخابات مردم پسند باشد


Loading the player...

همه افراد ملت یک جور هستند در انتخابات. یعنی همان آدمی که یک کار کوچکی انجام می دهد و کسی که در راس همه اموراست در باب انتخابات هیچ فرقی با هم ندارند. این یک رای دارد و آن هم یک رای دارد. بنابراین توجه به این که انتخابات جوری باشد که مردم پسند باشد نه جوری باشد که فرض کن خان پسند باشد؛ ما آن را نمی خواهیم.