رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

امیر علی ابوطالبی

امیر علی ابوطالبی در سی و یکم فروردین سال 1394 در شهرکرد به دنیا آمد.او دومین فرزند خانواده و نور چشم پدر و مادر است.

Amir Ali Aboutalebi

Amir Ali Aboutalebi was born in  the thirty-first April 1394in the shahrekord. He is the second child in the family and parents' eye light.

 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.