رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

آموزش بهره گیری از صفحه استانی خبرگزاری سازمان در معاونت خبر مرکز چهارمحال و بختیاری - نمایش محتوای خبر

 

 

آموزش بهره گیری از صفحه استانی خبرگزاری سازمان در معاونت خبر مرکز چهارمحال و بختیاری

مجهز شدن معاونت خبر به صفحه استانی خبرگزاری

آموزش بهره گیری از صفحه استانی خبرگزاری سازمان در معاونت خبر مرکز چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری:

در این دوره توجیهی آموزشی، حدود 16 نفر از کارکنان معاونت خبر مرکز با نحوه قرار دادن خبر، ارسال عکس، صوت و تصویر، به روزرسانی و بارگذاری اطلاعات در صفحه استانی خبرگزاری سازمان زیر نظر آقایان یوسفی مدیر فن آوری های نوین خبرگزاری و داودی مدیر فضای مجازی خبرگزاری صدا و سیما آشنا شدند.