رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

آموزش بافت كلاه

Loading the player...

دانلود

اموزش بافت كلاه

مدل: سه دانه

دانه سوم از روي دو دانه اول رد ميشود خط درست ميشود  ، دانه اول بافته ،يك دانه ژته روي ميل و دانه بعدي بافته ميشود.  

دو رج ساده ودرز را وسط پشت سر ،ده دانه براي  حفاظ گوش ،ده دانه ركر  ، چهار رج كه بافته شد چهار دانه كه  ماند مستقيم 

 ادامه دهيد  و بر ميگردانيد روي كار كه حلقه درست شود . طرف  دوم  را دسته  بلند  بيست  سانتيمتر ميبافيد.  

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 2.0 stars out of 5.