رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۸

آمده ام عقده گشایی کنم

دانلود

آمده ام عقده گشایی کنم یا رضا

از درت ای شاه گدایی کنم ای رضا

بر حرم دوست پرستو شوم

ریزه خور ضامن آهو شوم

 یعنی خدا آقای باقری را برای این چنین حال و هوایی ساخته.نمی دانید هر کلام ایشان از کربلا چه حال و صفای ی به ما جاماندگان اربعین می داد.خدا ایشان رابرای این استان و کشور حفظ نماید