رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

آقای رئیس جمهور(سرنوشت مسکن)

دانلود

آقای رئیس جمهور عالی ترین مقام اجرایی کشور است که با رای مستقیم ما انتخاب می شود و خیلی از مسائل مهم کشور بستگی به نظرات ایشان دارد پس همه ما دوست داریم قبل از روز انتخابات نظر داوطلبان این پست را درباره مسائل مختلف بدانیم و ان را با معیارهای خود بسنجیم .یکی از مسایل مهم هر کشوری وضعیت مسکن می باشد