رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

آقام حسن

دانلود

آقام آقام آقام حسن

آقام آقام آقام حسن

 آخر برات یه گنبد طلا می سازیم

آخر برات یه گنبد طلا می سازیم

شبیه گنبد امام رضا می سازیم

شبیه گنبد امام رضا می سازیم

آخر برات یه گنبد طلا می سازیم

شبیه گنبد امام رضا می سازیم

یه سقا خونه می سازیم با شور و احساس

سرقبر ام البنین مادر عباسیعنی خدا آقای باقری را برای این چنین حال و هوایی ساخته.نمی دانید هر کلام ایشان از کربلا چه حال و صفای ی به ما جاماندگان اربعین می داد.خدا ایشان رابرای این استان و کشور حفظ نماید