رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

افزوده شدن سه ایستگاه سامانه پخش دیجیتال به مجموع ایستگاه های استان - نمایش محتوای خبر

 

 

افزوده شدن سه ایستگاه سامانه پخش دیجیتال به مجموع ایستگاه های استان

افتتاح سه سامانه پخش دیجیتال

افزوده شدن سه ایستگاه سامانه پخش دیجیتال به مجموع ایستگاه های استان

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری:

سامانه های پخش دیجیتال تلویزیونی در شهر سامان و 13 روستای بخش مرکزی، شهر آلونی و 32 روستای بخش خانمیرزا و همچنین شهر جونقان سه ایستگاهی هستند که با راه اندازی آنها امکان دریافت برنامه های شبکه های دیجیتال برای ساکنان آنها فراهم شده است. برای راه اندازی این سامانه ها در شهر سامان و 13 روستای بخش مرکزی با پوشش جمعیتی 30 هزار نفر، سه میلیارد ریال در شهر آلونی و 32 روستای بخش خانمیرزا با جمعیتی معادل 35 هزار نفر، سه میلیارد ریال و جمعیت 15 هزار نفری جونقان دو میلیارد و 500 میلیون ریال از اعتبارات ملی و استانی صدا و سیما هزینه شده است. هم اکنون پوشش این سامانه با امکان دریافت 35 شبکه دیجیتال تلویزیونی و رادیویی در استان چهارمحال و بختیاری به 68 درصد می رسد.