سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

آغازانتخابات درشعب چهارمحال وبختیاری

آغازانتخابات درشعب چهارمحال وبختیاری


آغاز حماسه ای دیگر در چهارمحال و بختیاری

آغازانتخابات درشعب چهارمحال وبختیاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رییس ستادانتخابات چهارمحال وبختیاری گفت: دقایقی قبل جمع آوری آراء مردم در709 شعبه این استان آغاز شد. خدابخش مرادی افزود: آراء مردم چهارمحال وبختیاری درچهارحوزه انتخابیه ،9شهرستان، 36 شهر،24 بخش وحدود 900 روستا جمع آوری می شود. چهارمحال وبختیاری 900هزارنفرجمعیت دارد.