جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد هفت عنوان کتاب تالیف کردند - نمایش محتوای خبر

 

 

اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد هفت عنوان کتاب تالیف کردند

'کیفیت آب' یکی از هفت عنوان کتاب تالیف شده در دانشگاه شهرکرد

اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد هفت عنوان کتاب تالیف کردند

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی این دانشگاه، 'کیفیت آب'، 'بوطیقای شعر نو روایی معاصر'، ' مبانی استنباط مظفر: شرح اصول الفقه (مباحث الفاظ)'، 'اصول تولید مثل'، ' حساب دیفرانسیل و انتگرال یک متغیره'، ' اصلاح ژنتیکی انار'، 'مباحثی در رشد و زیست تکوینی گیاهی'، کتاب های منتشره اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد است. براساس این گزارش، در شش سال گذشته 57 عنوان کتاب در موضوع های مختلف توسط دانشگاه شهرکرد منتشر شده است. هم اکنون 312 عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد به آموزش و تدریس 8 هزار و 400 دانشجو اشتغال دارند.