جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

اعضای ستاد انتخابات چهارمحال وبختیاری معرفی شدند - نمایش محتوای خبر

 

 

اعضای ستاد انتخابات چهارمحال وبختیاری معرفی شدند

معرفی اعضای ستاد انتخابات استان

اعضای ستاد انتخابات چهارمحال وبختیاری معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی استانداری چهارمحال وبختیاری، با صدور احکام جداگانه ای از سوی استاندار، کمیته های شش گانه انتخابات و اعضای ستاد انتخابات استان معرفی شدند. بنابر احکام صادر شده، خدابخش مرادی معاون سیاسی و امنیتی استانداری به عنوان رییس ستاد انتخابات استان منصوب شد. جعفر مردانی مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری به عنوان عضو و دبیر ستاد انتخابات استان، مرتضی سقایی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری به عنوان مسئول کمیته فن آوری و اطلاعات ستاد انتخابات معرفی شدند. حسن علی ملک محمدی مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری به عنوان مسئول کمیته های امنیتی انتظامی، کاظم محمدی مدیرکل حراست استانداری مسئول کمیته استعلامات و حراست، کرامت الله جهانبازی مدیرکل اداری و مالی استانداری مسئول کمیته مالی و پشتیبانی و آقاجان علیخان پور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری به عنوان مسئول کمیته حقوقی ستاد انتخابات استانداری تعیین شدند.گودرز امیری معاون هماهنگی امور عمرانی و سیامک سلیمانی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری نیز به عنوان عضو ستاد انتخابات استان منصوب شدند.