رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

اعزام کاروان بسیج سلامت جامعه پزشکی به دهستان میلاس - نمایش محتوای خبر

 

 

اعزام کاروان بسیج سلامت جامعه پزشکی به دهستان میلاس

اعزام کاروان سلامت در قالب تیم های پزشکی

اعزام کاروان بسیج سلامت جامعه پزشکی به دهستان میلاس

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای چهارمحال و بختیاری، مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان، ازاعزام تیم های پزشکی، آموزشی و بهداشتی به روستاهای لیرابی و له دراز در دهستان میلاس خبر داد. اسماعیل فتاح پورافزود:این کاروان سلامت درقالب تیم های پزشکی متشکل ازدندانپزشک، پزشک عمومی، پرستار،کارشناسان مامایی وبهداشتی و فرهنگی ، بهداشت عمومی وتغذیه به روستاهای لیرابی وله دراز دهستان میلاس واقع در 45 کیلومتری مرکز شهرستان انجام شد. مسئول بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان افزود:این تیم شامل 210 نفرپزشک عمومی و50 نفر ماما و20 کارشناس تغذیه مردم را رایگان درمان کردند.