حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۷

اعتیاد و ورزش

دانلود

سه پسر جوان در پارک مشغول بازی و شیطنت هستند. مرد خلافکاری که مشغول کشیدن قلیان است آنها را دعوت به کشیدن قلیان می کند  یکی از پسر ها با مرد خلافکار همراهی می کند. دو پسر جوان دیگر روز به روز شاداب تر و سرزنده تر می شوند اما پسر خلافکار و رفیقش به مرور سیگاری و معتاد می شوند