جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

اعتبارات تملک دارایی های چهارمحال و بختیاری بیش از 750 میلیارد ریال اعلام شد - نمایش محتوای خبر

 

 

اعتبارات تملک دارایی های چهارمحال و بختیاری بیش از 750 میلیارد ریال اعلام شد

اعلام اعتبارات تملک دارایی های چهارمحال و بختیاری

اعتبارات تملک دارایی های چهارمحال و بختیاری بیش از 750 میلیارد ریال اعلام شد

به گزارش ایرنا، قاسم سلیمانی دشتکی، عصر شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری افزود: این اعتبارات در امور عمومی، امور قضایی، خدمات مالی – فنی – مدیریت و برنامه ریزی، توسعه علوم و فناوری، دفاع، آموزش، فرهنگ و هنر – رسانه ها، بهداشت و سلامت، رفاه و تأمین اجتماعی، تربیت بدنی، کشاورزی و منابع آب، صنعت و معدن، محیط زیست، انرژی، حمل و نقل و مسکن و عمران شهری و روستایی هزینه می شود. وی تأکید کرد: همچنین یکهزار و 240 میلیارد و 295 میلیون ریال برای اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت. سلیمانی دشتکی افزود: البته هنوز سه منبع دیگر برای توزیع اعتبارات وجود دارد که شامل 739 میلیارد ریال از محل اعتبارات مواد 10 و 12، 37 میلیارد ریال از محل پروژه های ملی و 550 میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده 180 است. استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: بودجه ماده 180 استان در سالجاری، حداقل به 920 میلیارد ریال افزایش یافته است.