سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

اطلاعیه شماره 9ستاد انتخابات استان

اطلاعیه شماره 9ستاد انتخابات استان


اطلاعیه شماره 9

اطلاعیه شماره 9ستاد انتخابات استان

همانگونه که مسئولین محترم شعب ثبت نام و اخذ رأی آگاهی دارند، در شناسنامه های موجود، صفحه چهارم یا آخر، اختصاص به انتخابات دارد که دارای 30 خانه است لذا باید مهر انتخابات مرحله دوم در اولین مربع خالی سمت چپ از بالای صفحه مخصوص انتخابات زده شودو عدد 10/2 با خودکار قرمز روی مربع ممهور شده درج شود. ضمناً چنانچه صفحه مزبور کاملاً پرشده باشد، مهر انتخابات در قسمت مناسبی از صفحه مخصوص مهرهای اضطراری ضرب می گردد.

  ستاد انتخابات استان