سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

اطلاعیه شماره 4

اطلاعیه شماره 4


اطلاعیه شماره 4ستاد انتخابات استان

اطلاعیه شماره 4

به اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی تأکید می گردد که حتماً در شعبه اخذ رأی در تمام طول مدت اخذ رأی یک دستگاه رادیو را روشن نگهدارند تا دستور العملهای فوری ستاد انتخابات استان را که از طریق صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می گردد مورد عمل قرار دهند.ضمناً این اطلاعیه ها به منزله دستور کتبی ستاد انتخابات استان است و رعایت آن الزامی می باشد .

ستاد انتخابات استان