حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲۹ تیر ۱۳۹۷

اطلاعیه شماره (31) - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعیه شماره (31)

اطلاعیه شماره (31)

بسم الله الرحمن الرحیم
 

اطلاعیه شماره (31)

 

نظر  به موافقت وزیر کشور با یک ساعت تمدید مهلت اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به آگاهی کلیه اعضای اخذ رأی و نمایندگان فرماندار می رساند انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به مدت یک ساعت دیگر، یعنی تا ساعت 20 تمدید گردید.