رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

اطلاعیه شماره 29

اطلاعیه شماره 29


ستادانتخابات استان اعلام کرد

اطلاعیه شماره 29

پیرو اطلاعیه شماره 22 و با عنایت به ماده 20 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن از عموم هم استانی های عزیز تقاضا می شود به جهت جلوگیری از تضیع حقوق نامزدهای انتخابات در هنگام نوشتن آراء مشخصات کامل نامزدهای مورد نظر خود را شامل نام و نام خانوادگی، کد و شهرت ایشان را بصورت خوانا در برگ رأی قید نمایند.