حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

اطلاعیه شماره (26) - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعیه شماره (26)

اطلاعیه شماره (26)

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه شماره (26)

به آگاهی اعضای محترم شعب اخذ رای سیار در سراسر استان می رساند که نحوه اخذ رای و بررسی مدارک در شعب سیار هیچگونه تفاوتی با شعب اخذ رای ثابت ندارد و لذا از رای دهندگان گرامی حتی در بیمارستان ها و پادگان ها نیز صرفا در قبال ارائه شناسنامه و شماره ملی باید رای گیری بعمل آید.

ضمنا مجددا تاکید می نماید که متولدین 29/2/1378 و قبل از آن می توانند در انتخابات شرکت نمایند.