رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

اطلاعیه شماره 25 ستاد انتخابات استان

اطلاعیه شماره 25 ستاد انتخابات استان


ستاد انتخابات استان

اطلاعیه شماره 25 ستاد انتخابات استان

به اطلاع آن دسته از هموطنان عزیزی که از نعمت سواد محرومند و یا به دلیل نقص عضو قادر به نوشتن رأی خود نیستند می رساند که برای شرکت در انتخابات و دادن رأی می توانند به همراه شخصی با سواد از افراد خانواده و یا فردی مورد اعتماد، به شعب اخذ رأی مراجعه و پس از انتخاب نامزد مورد نظر خود، با کمک وی نام و نام خانوادگی و کد نامزد را در برگ رأی بنویسند و سپس آن را به صندوق رأی بیندازند.
ضمناً مسئولین شعب ، اعم از اعضاء شعبه، نمایندگان فرماندار، ناظرین شورای نگهبان، عوامل انتظامی و نمایندگان نامزدها و بازرسین به هیچ وجه مجاز نیستند برایرأی دهندگان اقدام به نوشتن رأی نمایند.