اطلاعیه شماره 22 ستاد انتخابات استان

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه شماره (22)

نظر به اینکه در برگهای رای انتخابات شوراهای اسلامی ، قسمتی برای نوشتن کد نامزدها در نظر گرفته شده است؛ به اطلاع هموطنان عزیز و اعضای شعب اخذ رای می رساند اگر چه نوشتن کد نامزدها بخصوص در مواردی که تشابه اسامی نامزدها وجود دارد در زمان شمارش آراءاز تضییع حقوق ایشان جلوگیری می کند ولی چنانچه در برگهای رای اسم نامزد نیز نوشته شود کفایت می کند.

ستاد انتخابات استان