رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

اطلاعیه شماره 16 ستاد انتخابات استان

اطلاعیه شماره 16 ستاد انتخابات استان


ستاد انتخابات استان

اطلاعیه شماره 16 ستاد انتخابات استان

به اطلاع اعضای محترم شعب ثبت نام و اخذ رای می رساند ، کلیه اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق به نامزدهای انتخاباتی به هیچ عنوان نباید در محل شعبه و اطراف درب ورودی و خروجی آن وجود داشته باشد . لذا در صورت مشاهده لازم است به سرعت امحاء شود . همچنین اگر در طول زمان رای گیری َآثار تبلیغاتی از رای دهندگان در شعبه باقی بماند ، آنها را نیز امحا نمایند.