رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه شماره 11ستاد انتخابات استان

اطلاعیه شماره 11

اطلاعیه شماره 11ستاد انتخابات استان

پیرو اطلاعیه شماره 9 در خصوص محل ضرب مهر انتخابات، مناسب است چنانچه صفحه مزبور کاملاً پرشده باشد، مهر انتخابات در قسمت توضیحات شناسنامه ضرب گردد.

ستاد انتخابات استان