اطلاعیه شماره 11

نظر به آغاز اخذ رای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور به آگاهی هم استانی های عزیز می رساند که طبق گزارش های دریافتی از ستادهای انتخابات شهرستانها کلیه شعب ثبت نام و اخذ رای در سراسر کشور از ساعت 8صبح آماده اخذ رای از کلیه واجدین شرایط می باشند

ستاد انتخابات استان