حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

اطلاعیه شماره (28) - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعیه شماره (28)

اطلاعیه شماره (28)

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه شماره (28)

به آگاهی کلیه اعضای شعب اخذ رای و نمایندگان فرماندار می رساند از آنجائیکه تعرفه و برگ رای فاقد مهر انتخاباتی جزء آراء باطله محسوب می گردد. لذا تاکید می گردد نسبت  به ممهور نمودن تعرفه و برگ رای های انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به مهر اجرایی و نظارت انتخابات دقت لازم صورت گیرد.