رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

آشغال نریزیم

به جای لبخند به رفتگر پیر محله، او را در تمیز نگه داشتن محیط زیست یاری کنیم. زندگی در محیطی تمیز و به دور از آلودگی حق همه ی ماست.

****************************************

تهیه کننده و کارگردان: هادی اسپنانی

تصویربردار: وحید حسین زاده

تدوین: هادی اسپنانی

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.