رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۸

استقرار63هزار خانوار عشایری در طبیعت چهارمحال و بختیاری - نمایش محتوای خبر

 

 

استقرار63هزار خانوار عشایری در طبیعت چهارمحال و بختیاری

ورود 80 درصد از126 هزار نفر جمعیت عشایری به مراتع

استقرار63هزار خانوار عشایری در طبیعت چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیرکل امورعشایر چهارمحال وبختیاری گفت: از زمان ورود قانونی کوچ تاکنون 80 درصد از126 هزار نفر جمعیت عشایری وارد مراتع چهارمحال وبختیاری شدند. یحیی حسین‌پورافزود: کوچ قانونی عشایر به استان چهارمحال و بختیاری ازبیستم اردیبشهت ماه آغاز شده و تا 20شهریور ماه فرصت چرای دام در مراتع تعیین شده است. یحیی حسین پور افزود:بیشترین جمعیت عشایری از استان های خوزستان واصفهان به چهارمحال و بختیاری کوچ کرده اند. مدیر کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: مایحتاج مورد نیاز عشایر قبل از ورود به چهارمحال وبختیاری، در اختیار آنها قرار گرفته است. تعدادعشایرکوچ نشین چهارمحال وبختیاری بیش از126هزارنفر و این استان ازنظرجمعیت دومین استان عشایرنشین کشور است.