جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

استقرار 300 خانه فرهنگ در استان های کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

استقرار 300 خانه فرهنگ در استان های کشور

ایجاد خانه های فرهنگ در کشور

استقرار 300 خانه فرهنگ در استان های کشور

مدیر شبکه ملی فرهنگ در سفر به شهرکرد گفت: برای استقرار این تعداد خانه فرهنگ در مرحله نخست صد میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. آقای افراسیابی افزود: بومی کردن فناوری اطلاعات و توسعه این علم در کشور از جمله اهداف اجرای این طرح است.وی گفت: توسعه اقتصادی، ارتقاء زمینه اشتغال جوانان و افزایش ضریب امنیت فرهنگ های غنی از دیگر اهداف استقرار خانه های فرهنگ است. آقای افراسیابی تعهد این شبکه برای اجرای مرحله دوم طرح را استقرار 500 خانه فرهنگ دیجیتال با اولویت 70 هزار نفر از جامعه عشایری و روستایی اعلام کرد و افزود: برای استقرار این تعداد خانه فرهنگ هم سیصد میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. مدیر شبکه ملی فرهنگ ارائه طرح فرهنگی غنی را از شرایط اخذ مجوز تاسیس خانه های فرهنگ اعلام کرد و گفت: متقاضیان علاوه برداشتن طرح فرهنگی باید به فناوری آی.تی آشنایی کامل داشته باشند.