جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

از بین بردن زردی دندان ها - نمایش محتوای خبر

 

 

از بین بردن زردی دندان ها

Loading the player...

دانلود

چگونه زردی دندان‌هارا ازبین ببریم؟

دندان‌های لک‌دار یا بدرنگ علل مختلفی دارند. یکی ازدلایل اصلیل کشدن دندان‌ها،مصرف مداوم نوشیدنی‌هایی مانندچای،قهوه وازاین قبیل است. مصرف دخانیات نیزباعث ایجادلک‌های زرد و قهوه‌ای روی دندان‌هامی‌شود. سیگارکشیدن علاوه برایجاد مشکلاتی نظیر بوی بد دهان وبروز چین‌وچروک‌های پوستی،دندان‌هایتان را نیز زردمی‌کند. افزایش سن نیزمنجر به بروزلک روی دندان‌ها می‌شود. همزمان با افزایش سن،مینای دندان نازک می‌شود ولایه داخلی وزرد دندان یعنی عاج دندان آشکار می‌شود. اگرچه لک‌های ناشی ازعوامل مذکور رامی‌توان ازبین برد یاکاهش داد؛امابرخی از لک‌هابایدتوسط دندان‌پزشک بررسی شوند. لک‌های ناشی ازقرارگرفتن بیش‌ازاندازه درمعرض فلوراید یا مصرف یکسری آنتی‌بیوتیک‌های خاص مانند تتراسایکلین باعث بروزلک‌های درونی می‌شوند که باید توسط دندان‌پزشک برطرف شوند. اگرمی‌خواهیدلک‌های روی دندان‌هارابرطرف کنید،چندروش ساده نیز وجوددارد؛از روش‌های خانگی گرفته تامصرف بسته‌های سفیدکننده بدون نسخه‌ای که در داروخانه‌هابه فروش می‌رسند. درادامه به بهترین روش‌های رفع لک دندان‌ها اشاره خواهیم کرد:یکی ازروش‌های معروف برای ازبین بردن لک‌های زرددندان‌ها درخانه،ترکیب۲قاشق چای‌خوری آب ‌اکسیژنه و۲قاشق چای‌خوری جوش‌شیرین است. می‌توانیدکمی نعنا یاحتی خمیردندان عادی نیزبه این ترکیب اضافه کنید. خمیرحاصل ازاین مواد را روی مسواک بگذارید و دندان‌ها را مسواک بزنید. چنددقیقه منتظر بمانیدو بعد دندان‌ها را بشویید.  خمیرمذکور راقورت ندهید و اگر باردار هستید یابه نوزاد خود شیر می‌دهید،ازاین روش استفاده نکنید.  آب‌اکسیژنه ممکن است لثه راتحریک کند. این موضوع طبیعی است وجای نگرانی ندارد. اگرداخل دهانتان زخم است،ازاین خمیراستفاده نکنید.کمی جوش‌شیرین رابا چندقطره آب‌لیمو ترکیب کرده وخمیر بسازید. این خمیر را به آرامی روی دندان‌ها بمالید تا لک‌ها را از بین ببرید. پوست پرتقال راروی دندان‌هایتان بمالید. ترکیب اتی داخل پوست پرتقال وجود داردکه به کمرنگ شدن لک‌های روی دندان‌ها کمک می‌کنند. شمامی‌توانید ازاین روش هر روزاستفاده کنید؛زیرا آسیبی به مینای دندان نمی‌زند.اگرلک‌ها همچنان وجود داشتند،بادندان‌پزشک صحبت کنید و ازروش‌های پیشنهادی بهره بگیرید. همچنین می‌توانید از روش‌های زیبایی مانندپیوستگی ازطریق رِزین و روکش برای رفع مشکل استفاده کنید. روش‌های دیگری که می‌توانید برای کاهش لک‌هابه کاربگیرید:

به طورمرتب مسواک بزنید،به ویژه پس ازمصرف قهوه یا چای

پس ازهر وعده غذایی ازنخ دندان استفاده کنید

سیگارنکشید

به هنگام نوشیدن آب‌میوه، یانوشیدنی‌های گازدار ازنی استفاده کنید

اگرازخمیردندان یامحصولات مختص افرادسیگاری یادندان‌های زرد استفاده می‌کنید،محتاط باشید. این محصولات ممکن است بیش‌ازاندازه سایش گرباشند وبه دندان‌ها آسیب برسانند.اگر بخش بزرگی ازدندان‌هایتان را اخیراً روکش کرده‌اید،بیشتر روش‌های خانگی تأثیری روی این دندان‌هاندارند. درواقع موادی مانندجوش‌شیرین ممکن است مواد روکش را دچارساییدگی کنند وباعث شوند لک‌ها تیره‌ ترازقبل شوند