سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

ارزشهایی که باید به فرزندانمان بیاموزیم

ارزشهایی که باید به فرزندانمان بیاموزیم


Loading the player...

بر مبنای یک احساس وسنت دیرین، مشخص ترین مسئولیت خانواده در برابر فرزندان در تامین نیاز های اولیه و تربیت خلاصه شده است. کودک نخستین آشنالیی با جهان پیرامون را در نهاد خانواده می آموزد و در این نهاد است که برای نخستین بار احساس وجود می کند. کودکان محیط پیرامونشان را مخصوصا با قوه دیداری و شنیداری ادراک می کند. اکثر کلمات ورفتارهای آنها ناشی ازتقلید از والدینشان یا بزرگترهای دیگر است . وقتی مدرسه را شروع می کنند زیر رگبار تاثیرات همسالانشان قرار می گیرند و دنیای امن وراحتشان زیرورو می شود. اما اگر فرزندانمان را از همان ابتدا با مهمترین ارزشها اشنا کنیم می توانند به خود متکی شوند و زندگی شاد وراحتی داشته باشند.1. احترام: کودکان رفتارها را درست مانند کلمات تقلید می کنند . گفتن کلماتی مثل خواهش می کنم ، لطفا ، متشکرم و عذر میخواهم در مقابل آنها به کودکان احترام و ادب را یاد می دهد. همچنین باید به آنها یاد بدهیم به نظرها واعتقادات دیگران هم احترام بگذارند.2صداقت: بسیاری از کودکان به سبب ترس از فریاد های والدینشان یا تنبیه، می ترسند واقعیت را با والدینشان در میان بگذارند. باید به آنها بیاموزیم که رفتار بدشان مطمئنا عواقبی خواهد داشت اما همیشه به دلیل اینکه شجاعت لازم را برای گفتن واقعیت داشته اند تحسینشان کنیم . از همه مهمتر اینکه ما باید خودمان فردی صادق باشیم زیرا اگر در ما بیصداقتی ببینند از طریق الگوپذیری این صفت ناپسند را یاد خواهند گرفت.3. قدرشناسی: به فرزندانمان یاد بدهیم که هر روز حتی برای کوچکترین چیزها شکرگزار باشند به آنها یاد بد هیم برای اینکه زنده هستند برای خانواده ودوستانشان، غذایی که می خورند، لباسهایشان و تندرستی شان قدرشناس باشند. 4. سخاوت: به آنها بیاموزیم به دیگران کمک کنند. نوع دوستی، سخاوت و بخشندگی است زیرا به آنها می آموزد در مواقع ضرورت بخشنده باشند. وقتی خودمان به نیازمندان لباس و غذا هدیه بدهیم آنها هم درک می کنند که باید بخشنده باشند. 5. خاص بودن: باید به فرزندانمان یاداور شویم که از همان ابتدای کودکی خاص هستند .به آنها بیاموزیم که فردیت انها سبب خاص بودنشان است فرزندانمان را با همکلاسیها یا دوستانشان مقایسه نکنیم و برایشان توضیح بدهیم که بقیه آدمها هم خاص هستند اما در عین حال هم، نباید به دلیل خاص بودنشان به طور متفاوتی با آنها برخورد شود.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.