سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

ارتقاء بخش خانمیرزا به شهرستان به سازمان مدیریت ابلاغ شد - نمایش محتوای خبر

 

 

ارتقاء بخش خانمیرزا به شهرستان به سازمان مدیریت ابلاغ شد

با تعیین ردیف بودجه ارتقاء خانمیرزا به شهرستان اجرایی می شود

ارتقاء بخش خانمیرزا به شهرستان به سازمان مدیریت ابلاغ شد

مجید جلیل سرقلعه با بیان اینکه ارتقاء بخش خانمیرزا به شهرستان بیش از چهار سال است که در نوبت بررسی و تصویب هیات دولت قرار دارد، افزود: این طرح در دولت گذشته مطرح و در دولت یازدهم در حال اجرایی شدن است. وی ادامه داد: این طرح در هیات دولت و کمیسیون سیاسی امنیتی مطرح و مورد قبول واقع شد و برای بررسی نهایی به وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شده است.جلیل تصریح کرد: امید می رود پس از بررسی زیرساخت های لازم و تعیین ردیف بودجه بزودی ارتقاء خانمیرزا به شهرستان اجرایی شود.