جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

اختصاص رتبه نخست گزارش های خبری به مرکز چهارمحال و بختیاری - نمایش محتوای خبر

 

 

اختصاص رتبه نخست گزارش های خبری به مرکز چهارمحال و بختیاری

درخشش معاونت خبر چهارمحال و بختیاری

اختصاص رتبه نخست گزارش های خبری به مرکز چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری:

بر اساس اعلام نتایج ارزیابی عملکرد خبر مراکز استان ها در خردادماه امسال، واحد خبر مرکز چهارمحال و بختیاری در ارزیابی گزارش های خبری با کسب پنج رتبه "ب" به طور مشترک با استان های قم و فارس مو فق به کسب رتبه نخست استان ها شد.همچنین در ارزیابی گزارش های موضوعی در همین ماه، معاونت خبر این مرکز با کسب یازده رتبه "ب" رتبه چهارم بین مراکز استانی را به خود اختصاص داد.