رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

اخبار ستاد انتخابات استان

اخبار ستاد انتخابات استان


دانلود

استان چهارمحال و بختیاری در انتخابات پیش رو  40 حوزه انتخاباتی شهری دارد که از این 40شهر دو شهر دارای کرسی هفت نفره می باشد