رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

اخبار انتخابات 96(یازدهم اردیبهشت ماه)

اخبار انتخابات 96(یازدهم اردیبهشت ماه)


دانلود

در این بسته اخبار انتخابات این بخش ها را خواهیم دید:

تبلیغات اصل انتخابات است اما چگونه؟

حوزه های مختلف در بخش نظارت و اجرا با تدارکات کامل آماده برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت ماه می باشند

نظارت 850 بازرس بر انتخابات استان

کاندیدا ی شورای اسلامی ناغان هزینه چاپ عکس های تبلیغاتی را صرف امور خیریه کردند

تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی