رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۸

اخبار انتخابات 96(سیزدهم اردیبهشت ماه)

دانلود

در این بسته اخبار انتخابات این بخش ها را خواهیم دید:

تریبون آزاد در جمع دانشجویان

رای گیری در شهرکرد و بروجن تمام الکترونیکی خواهد بود

برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در 592 روستا

برگزاری نشست توجیهی پیشگیری از تخلفات انتخاباتی