جهش تولید | شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

اخبار انتخابات 96(سیزدهم اردیبهشت ماه)

اخبار انتخابات 96(سیزدهم اردیبهشت ماه)


دانلود

در این بسته اخبار انتخابات این بخش ها را خواهیم دید:

تریبون آزاد در جمع دانشجویان

رای گیری در شهرکرد و بروجن تمام الکترونیکی خواهد بود

برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در 592 روستا

برگزاری نشست توجیهی پیشگیری از تخلفات انتخاباتی