جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

اخبار انتخابات بیست و سوم اردیبهشت

اخبار انتخابات بیست و سوم اردیبهشت


دانلود

در این بسته خبری شما این خبرها را خواهید دید

سفر ابراهیم رئیسی به شهرکرد و سخنرانی در جمع مردم شهرکرد

حضور تریبون آزاد در جمع عشایر کوهرنگ

230هزارنفر فرد واجد شرایط رای دادن در شهرستان شهرکرد

برگزاری جلسه توجیهی بازرسین و سربازرسین انتخاباتی در شهرستان کیار و فارسان