جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

محتوا با برچسب مقاومتی.

سند برنامه توسعه چهارمحال و بختياري با رويكرد اقتصاد مقاومتي تدوين مي شود

سند برنامه توسعه چهارمحال و بختياري با رويكرد اقتصاد مقاومتي تدوين مي شود


سازماندهي كارگروه هايي براي تهيه و تدوين سندبرنامه توسعه

سند برنامه توسعه چهارمحال و بختياري با رويكرد اقتصاد مقاومتي تدوين مي شود

به گزارش ايرنا، اسماعيل عامري گلستان، روز چهارشنبه در جمع رسانه هاي چهارمحال و بختياري اظهار داشت: برنامه هاي ارائه شده از سوي مديران دستگاه هاي اجرايي استان در زمينه اقتصاد مقاومتي بايد برنامه هاي كمي و عملياتي باشد. وي بيان داشت: اين برنامه ها چشم انداز توسعه استان را نشان مي دهد و بايد به صورت بخشي، فرابخشي و استاني در نظر گرفته شود. عامري گلستان عنوان داشت: كارگروه هايي براي تهيه و تدوين سند توسعه استان در برنامه ششم توسعه كشور سازماندهي شده است. وي اين كارگروه ها را علمي و فناوري، امور اجتماعي، هماهنگي امور زيربنايي، هماهنگي امور فرهنگي و امور توليدي برشمرد. درسال هاي اخير موضوع اقتصاد به صورت ويژه از سوي مقام معظم رهبري مورد توجه قرار گرفته و امسال نيز از سوي معظم له سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري شده كه به همين دليل رويكرد برنامه هاي دولت در اين سال، ارائه راهبردهاي عملياتي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي است.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.