جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

محتوا با برچسب رقص ذرات.

همه در فراق تو عزادارند

همه در فراق تو عزادارند


دانلود

ای روز برآ که ذره ها رقص کنند                آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند

جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند      در گوش تو گویم که کجا رقص کنند

هر ذره که در هوا و در هامون است نیکو نگرش که همچو ما مجنونست

هر ذره اگر خوشست اگر محزونست سرگشته خورشید خوش بیچونست

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.