جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

محتوا با برچسب جاذبه های گردشگری.

قلعه خدارحم خان چالشتر

قلعه خدارحم خان چالشتر


قلعه  خدارحم خان چالشتر در پنج کيلومتري شهرکرد به عنوان يک اثر باشکوه از نظر معماري و هنري حجاري در ايران است. اين قلعه در شهر چالشتر واقع شده که در دوره صفويه مرکز حکمراني چهار محالي ها بوده که به وسيله کلانتران روستاها، مناطق تحت سيطره خود را کنترل مي کردند و پس از انتصاب " حسين قلي خان " به عنوان ايلخان بختياري، در اواسط حکومت ناصرالدين شاه، حکمرانان اين منطقه از حاکميت بر چالشتر خلع و تنها به زمين داران بزرگ تبديل شدند. مجموعه قلعه تاريخي چالشتر که به " قلعه خاني" مشهور مي باشد، در 110 سال پيش در چالشتر احداث شده و در يکي از سرستونهاي سنگي اين مجموعه قلعه، تاريخ ساخت آن به سال 1321هجري قمري حک شده است. مجموعه تاريخي چالشتر شامل: سردر سنگي، خان نشين، اندروني، حمام، انبارها و اصطبلها است و قلعه عياني و خان نشين اين مجموعه تاريخي داراي 38 ستون سنگي با سردر و ايوان مي باشد.ازاره سنگي منقوش اين مجموعه قلعه شامل نقوش افسانه اي و اسطوره اي، زندگي روزمره، گل و گياه ،گل و گلدان، گل و مرغ، نقوش پيچش گياهي و نقوش فرشته است و اين نقوش به صورت ماهرانه و زيبا خلق شده و در برخي موارد به صورت برجسته حجاري شده است. در اين مجموعه قلعه، اندروني با يک دالان به قسمت خان نشين ارتباط داشته و ايوان آن داراي 10 ستون سنگي است و ايوان با آجرکاري و کاشي معرق در لچکي ها و پيشاني بنا با ازاره هاي سنگي منقوش شامل درختان تاک، گل و گلدان، گل و مرغ و سرو و کاج تزئين شده است .اتاقهاي اين مجموعه قلعه نيز با نقوشي به سبک نقاشي "لندني" که تلفيقي از هنر نقاشي ايراني و غربي است، مزّين است و اين سبک نقاشي که در دوره قاجار به اوج خود مي رسد شامل نقوش گل و گلدان، افسانه ليلي و مجنون و نقوش اسلامي شامل يوسف و زليخا به همراه خط نوشته اي از آيات قرآن است در بخشي از سر درهاي اين مجموعه قلعه، همچنين معماري " سنتوري" که به صورت مثلثي شکل بانقوشي به سبک " شير و شکر" است، به چشم مي خورد و حمام قلعه تاريخي چالشتر نيز مزين به کاشي آبي فيروزه اي و سفيد سربي بوده است. سقف اندروني اين قلعه به صورت قابهايي از چوب گردو است و درها و پنجره هاي اتاقهاي اين مجموعه نيز از جنس چوب گردو به صورت گره چيني شده مي باشد. اين مجموعه قلعه داراي پنج ايوان است و پنج اتاق نيز در اندروني آن وجود دارد و در مجموع داراي 40 ستون است. در حياط اين مجموعه، هم اكنون موزه سنگ و در بخش داخلي قلعه نيز موزه مردم شناسي برقرار است .

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.