« بازگشت

نئنو یا نئنی

در روستاهای چهارمحال و بختیاری از قدیم نوعی گهواره وجود داشته که به نانی، نئنو یا نئنی معروف بوده است. این گهواره شامل یک تکه پوست دباغی تزئین شده است. معمولا به خاطر ضخامت از پوست گوساله برا ی ساخت نئنو استفاده می شود. این پوست  به صورت مستطیل دوخته می شود و در دو طرف ان دسته های چرمی قرار می گیرد تا با عبور دادن طناب از دسته ها نئنو را به دو زاویه اتاق میخکوب کنند. با قرار دادن تشک و بالش کف نئنو بچه را در ان قرار می دهندو با هر تکان تا مدتی نئنو حرکت میکند.رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.