« بازگشت

برندگان طلایه داران فتح هفتم تا دهم مهر

برندگان طلایه داران فتح هفتم تا دهم مهر


رضا شمس  

فرخشهر

06/07/94

گال آفرین زمانی

بردبر

07/07/94

مهوش کریمی

شهرکرد

"

زهرا خلجی

پیر بلوط

"

رحیمه رفیعی

شهر کیان

"

محمد جواد یوسفی

شهرکرد

"

زهرا ساعدی

شهرکرد

08/07/94

سمیه نوروزی پور

هفشجان

"

محبوبه مرادی

سلم

"

مهدی ابراهیمی

شهرکرد

"

کریم فرازنده

"

"

پیمان میر احمدی

شلمزار

09/07/94

صاحب جان اسکندری

شهر کیان

"

فرشته بابامیر

لردگان

"

شعبانعلی شکوهی

شهرکرد

"

ابراهیم فرامرزی

خانمیرزا

"

 

شهلا میرزاخانی

شهرکرد

10/07/97

علی آقا بزرگی

"

"

ناصر قلی اسماعیلی

چلیچه

"

الهه صمدی

شهرکرد

"

خانم منصف

"

"

 

 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.