محتوا با برچسب افق روشن.

افق روشن
برنامه افق روشن ( گفتمان رسانه ای اقتصاد مقاومتی و آثار ارزشمند آن ) از شبکه استانی سیمای چهارمحال و بختیاری ( شبکه جهان بین) روزهای دوشنبه ساعت 19:00 به روی آنتن می رود.

محتوا با برچسب افق روشن.

محتوا با برچسب افق روشن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد