جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
قصه های سرزمین من 03:00
بر بال سخن 03:30
گلشن خیال 04:00
قران و ادعیه 04:45
نسیم سحر (اذان صبح ) 04:55
هی جار 05:06
کاشانه مهر 05:30
خبر 06:00
نفس صبح (قرآن و ترجمه) 06:05
تقویم تاریخ 06:20
صبح و زندگی 06:35
اخبار سراسری 07:00
خبر 08:00
پزشک خانواده 08:35
پرس و جو 08:45
اخبار استان 10:00
قصه های خاله شهرزاد 10:15
خبر اقتصادی 11:00
فانوس 11:15
استان و توسعه 11:30
ریحانه 12:01
در حریم نور 12:30
ویژه اذان ظهر 13:00
شور نور 13:15
راه ولایت 13:20
نمایش 13:30
خبر سراسری 14:00
پیک روز2 14:45
سازیان 15:00
اخبار استان 16:00
فصل نقره ای 16:15
خبر ورزشی 17:00
باغ اندیشه 17:10
همگام با ورزش 17:15
جلسه معارف 18:03
موج زنده رود 18:32
ویژه اذان مغرب 20:05
افق روشن 20:35
روشنا 21:00
گلشن خیال 21:45
نمایش 23:00
دلنوازان 23:30