جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
رله شبکه خبر 00:01
شب های ایران 00:30
شب های بام ایران-تکرار 01:30
ارم استیشن و سازیان 02:00
فانوس 03:01
قرار شاعرانه 03:17
تامین برنامه 03:39
مستند 03:52
نمایش 04:16
هی جار 04:37
یادمان نرود 05:03
آیه های نور 05:13
اذان صبح و مناجات 05:20
نفس صبح و رله شبکه 06:00
صبح و زندگی 06:30
خبر 07:00
ادامه صبح و زندگی 07:10
خبر 08:00
سلامت باشید 08:35
پیک روز 09:00
موسیقی 09:10
زندگی جاریست 09:15
خبر 10:00
شکوفه ها 10:15
هی جار 10:30
خبر اقتصادی 11:00
یادمان نرود 11:15
خطبه های نماز جمعه 11:30
گام دوم 12:15
در حریم نور-اذان ظهر 12:20
راه ولایت 13:17
نمایش 13:30
خبر 14:00
پیک عصر 14:45
سازیان 15:00
خبر عصرگاهی 16:00
فصل نقره ای 16:15
دلنوازان 16:30
خبر ورزشی 17:00
باغ اندیشه 17:10
جاده جوانی 17:15
راه و چاه 18:00
موج زنده رود 18:30
قران -اذان مغرب 19:40
راه ولایت 19:53
هی جار 20:00
تکرار سلامت باشید 20:30
آوای روستا 21:00
یادمان نرود 21:45
سازیان 22:00
تکرار نمایش 23:00
دلنوازان 23:30