جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری نیمه شب 00:00
قصه های سرزمین من 03:00
بر بال سخن 03:30
قول و غزل 04:00
نسیم سحر (ویژه اذان صبح ) 04:15
قران و ادعیه 04:45
کاشانه مهر 05:06
هی جار 05:30
خبر 6 06:00
نفس صبح (قرآن و ترجمه) 06:05
تقویم تاریخ 06:20
صبح و زندگی 06:35
اخبار سراسری 07:00
اقتصاد روز 07:45
خبر 8 08:00
اخبار استان 10:00
شکوفه ها 10:15
خبرهای اقتصادی 11:00
در حریم نور 11:30
مفاخر بام ایران 12:01
شور نور 12:15
راه ولایت 12:20
نمایش 13:30
خبر سراسری 14:00
پیک روز2 14:45
باغ اندیشه 15:05
جاده جوانی 15:15
اخبار استان 16:00
فصل نقره ای 16:15
موج زنده رود 16:30
خبر ورزشی 17:00
گنجینه فرهنگ 18:30
آوای روستا 19:02
سلامت باشید 20:00
هی جار 20:30
کاشانه مهر تامینی 21:30
نمایش 23:00
دلنوازان 23:30