جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
رله شبکه خبر 00:01
شب های ایران 00:30
ارم استیشن و سازیان 02:00
ریحانه 03:11
حکیمانه 03:18
راه ولایت 03:24
گل بنگ 03:31
نفس صبح و رله شبکه 06:00
تقویم تاریخ 06:20
صبح و زندگی 06:30
خبر 07:00
ادامه صبح و زندگی 07:10
خبر 08:00
پزشک خانواده 08:30
سلامت باشید 08:35
پیک روز 09:00
موسیقی 09:10
زندگی جاریست 09:15
خبر 10:00
شکوفه ها 10:15
هی جار 10:30
خبر اقتصادی 11:00
در حریم نور و اذان ظهر 11:15
گنجینه فرهنگ 11:30
دلنوازان 12:01
در حریم نور و اذان ظهر 12:15
راه ولایت 13:20
نمایش 13:30
خبر 14:00
پیک عصر 14:45
سازیان 15:00
باغ اندیشه 15:05
خبر عصرگاهی 16:00
فصل نقره ای 16:15
دلنوازان 16:30
خبر ورزشی 17:00
هوای زمین 17:10
جاده جوانی 17:15
موج زنده رود 18:30
تکرار سلامت باشید 20:30
آوای روستا 21:00
اقتصاد روز -تکرار 21:45
سازیان 22:00
دلنوازان 23:30