جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
سازیان 02:05
اقتصاد پایدار 03:00
قرار شاعرانه 03:15
جلوه های ایثار 04:45
هی جار 05:00
نمایش 05:30
چه حال چه خور 06:30
خبر 07:00
صبح و زندگی 07:05
خبر 08:00
نام آوران سرزمین من 08:30
پرس و جو 08:45
پیک روز 09:00
زندگی جاریست 09:10
خبر 10:00
شکوفه ها 10:15
هی جار 10:30
خبر اقتصادی 11:00
جلوه های ایثار 11:15
مردم مسئولان 11:30
در حریم نور + مقدمات اذان ظهر 12:30
راه ولایت 13:25
نمایش 13:30
خبر سراسری 14:00
پیک روز 14:45
سازیان 15:00
اخبار استان 16:00
فصل نقره ای 16:15
دلنوازان 16:30
خبر 17:00
هوای زمین 17:10
جاده جوانی 17:15
دانش بینش 18:00
موج زنده رود 18:30
به رنگ خدا 20:00
بنگ آبادی 21:00
شب فیروزه ای 22:30