جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
رله شبکه خبر 00:01
شب های ایران 00:30
ارم استیشن و سازیان 02:00
فانوس 02:10
قرار شاعرانه 03:10
گنجینه فرهنگ 03:30
ایران 626 03:54
هی جار 04:19
آیه های نور-قران -اذان صبح 04:45
نفس صبح 06:00
صبح و زندگی 06:35
خبر 07:00
ادامه صبح و زندگی 07:10
خبر 08:00
سلامت باشید 08:30
پیک روز 09:00
موسیقی 09:10
زندگی جاریست 09:15
خبر 10:00
شکوفه ها 10:15
اخبار اقتصادی 11:00
در حریم نور-اذان ظهر 11:30
راه ولایت 12:05
تامین برنامه 12:15
خطبه های نماز جمعه 12:30
نمایش تامینی 13:30
خبر 14:00
پیک عصر 14:45
خبر شهرستان ها 15:00
باغ اندیشه 15:05
جاده جوانی 15:10
خبر عصرگاهی 16:00
فصل نقره ای 16:15
موج زنده رود 16:30
قران -اذان مغرب 17:20
دلنوازان 18:00
راه و چاه 18:30
آوای روستا 19:00
تکرار فانوس 19:45
تکرار سلامت باشید 20:00
تکرار هی جار 20:37
خبر سراسری 21:00
قرار شاعرانه 21:30
سازیان 22:00
تکرار نمایش 23:00
دلنوازان 23:30