جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
رله شبکه خبر 00:01
شب های ایران 00:31
ارم استیشن و سازیان 02:00
اقتصاد روز 03:00
هی جار 03:13
در مسیر توسعه 03:42
قرار شاعرانه 04:44
آیه های نور 05:08
اذان صبح و مناجات 05:20
دلنوازان 05:31
نفس صبح 06:00
صبح و زندگی 06:30
خبر 07:00
ادامه صبح و زندگی 07:10
سلامت باشید 08:30
پیک روز 09:00
موسیقی 09:10
زندگی جاریست 09:15
خبر 10:00
شکوفه ها 10:15
هی جار 10:30
اخبار اقتصادی 11:00
اقتصاد روز 11:15
در حریم نور-اذان ظهر 11:45
نقطه سر خط 12:30
برای ایران 13:00
نمایش 13:30
خبر 14:00
پیک عصر 14:45
خبر شهرستان ها 15:00
باغ اندیشه 15:05
جاده جوانی 15:10
خبر عصرگاهی 16:00
فصل نقره ای 16:15
موج زنده رود 16:30
قران -اذان مغرب 18:07
مدرسه عشق 18:30
آوای روستا 19:00
تکرار اقتصاد روز 19:45
تکرار سلامت باشید 20:00
هی جار 20:30
خبر سراسری 21:00
قرار شاعرانه 21:37
سازیان 22:00
تکرار نمایش 23:00
دلنوازان 23:30